Samospráva

Protikorupčná agenda

 V prípade oznámenia korupčného konania a nekalých praktík zamestnancov mesta Stará Turá, alebo volených funkcionárov nahlasujte takéto konanie prednostke MsÚ - Mgr. Soňa Krištofíková, tel. číslo: 032 7461612 alebo písomne na mail: prednosta@staratura.sk.

K stiahnutiu