Archív oznámení o verejnom obstarávaní

 

Archív oznámení o verejnom obstarávaní sa nachádza na profile samosprávy na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4692

Nastavenia cookies