Informácie o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti podľa zákona o slobode informácií (§5)Informácie o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti podľa zákona o slobode informácií (§5)
Názov Dátum
Pozemok parc.č. 3398/-2 20.01.2023
Pozemok parc.č. 4554-16 12.12.2022
Pozemok parc.č. 1680-160 21.11.2022
Pozemok parc.č. 11883-2 25.07.2022
Budova súp. č. 81 a pozemok parc. č. 35-1 25.07.2022
Budova súp. č. 71 a pozemky parc. č.45-35,36,37,38,39 25.07.2022
Pozemok parc.č. 4554-12 25.07.2022
Pozemok parc.č. 4554-14 25.07.2022
Pozemok parc.č. 4554-11 25.07.2022
Nastavenia cookies