Poskytnuté športové dotácie v roku 2015

Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2015  športovým klubom – žiadateľom o dotáciu - z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 5/2013– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov a po aprílovom zasadnutí zastupiteľstva podľa VZN č. 2/2015– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. Spolu sa prerozdelila jednotlivým žiadateľom – športovým klubom v r. 2015 suma 29 896,90 €. V rozpočte na r. 2015 zostáva na prerozdelenie 290,10 €.  

 

Poskytnuté dotácie podľa VZN č. 5/2013– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov:

 

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2015 (v €)

Mestský futbalový klub

3 371,20

Stolnotenisový klub

   649,60

Wushu centrum Stará Turá

1 525,00

Mestský kolkársky klub

1 012,20

Mestský basketbalový klub

5 000,00

CELKOM

         11 558,00

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 1 VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové kluby:

 

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2015 (v €)

Mestský futbalový klub

4 188,80

Stolnotenisový klub

   674,80

Wushu centrum Stará Turá

2 702,00

Mestský kolkársky klub

   372,40

Mestský basketbalový klub

5 266,80

Strelecký klub Stará Turá

    795,20

CELKOM

        14 000,00 €

 

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 2 VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové projekty:

 

Projekt: Pohár riaditeľa Lesoturu a V. kolo IKHL – žiadosť podával DHZ Topolecká

Celkové náklady projektu: 304 €, suma z grantu: 273,00 €

Projekt: Pamätníkmi Bielych Karpát – žiadosť podávala detská organizácia Fénix

Celkové náklady projektu: 221 €, suma z grantu: 198,90 €.

Projekt: Strelecké súťaže na strelnici SK Stará Turá – žiadosť podával Strelecký krúžok pri ZŠ

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 495,00 €.

Projekt: Hravé a zdravé deti – žiadosť podávalo Rodičovské združenie „Zdravá škôlka“ pri MŠ Hurbanova 62

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 495,00 €.

Projekt: Futbal je náš svet – žiadosť podával Mestský futbalový klub Stará Turá

Celkové náklady projektu: 550 €, suma z grantu: 495,00 €.

Projekt: Oskoruša cup 2015 – žiadosť podávalo Združenie tenistov Oskoruša Stará Turá

Celkové náklady projektu:1660 €, suma z grantu: 498,00 €.

Celkovo za všetky projekty bola dotácia vo výške – 2 454,90 €.

 

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 3 VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – priame dotácie:

 

Mestský futbalový klub –  žiadosť o dotáciu z dôvodu zložitej finančnej situácie klubu a z dôvodu zachovania fungovania klubupodporený sumou 1 629,00 €

OZ Horné Húštie 3D – lukostrelec Ľubomír Málek  – žiadosť o dotáciu na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvách sveta v 3D lukostreľbepodporený sumou 255,00 €

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 21.9.2015 | Aktualizácia: 25.6.2020
Nastavenia cookies