Podľa VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mestaPodľa VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta
Názov Dátum Príloha
Poskytnuté športové dotácie v roku 201620.12.2016
Nastavenia cookies