Poskytnuté športové dotácie v roku 2016

Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2016  športovým klubom – žiadateľom o dotáciu - z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov a po aprílovom zasadnutí zastupiteľstva podľa VZN č. 4/2016– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. Spolu sa prerozdelila jednotlivým žiadateľom – športovým klubom v r. 2016 suma 31.225 €.

 

Poskytnuté dotácie podľa VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov:

 

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2016  (v €)

Mestský futbalový klub

4.188,80

Stolnotenisový klub

674,80

Wushu centrum Stará Turá

2.702,00

Mestský kolkársky klub

372,40

Mestský basketbalový klub

5.266,80

Strelecký klub Stará Turá

795,20

CELKOM

14.000,00 €


Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 1 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové kluby:

 

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2016

(v €)

Mestský futbalový klub

4.363,80

Stolnotenisový klub

593,60

Wushu centrum Stará Turá

1.379,00

Mestský kolkársky klub

1.307,60

Mestský basketbalový klub

4.743,20

Strelecký klub Stará Turá

618,80

Tenisový klub Stará Turá

380,80

Lukostrelecký klub Horné Húščie 3D

613,20

CELKOM

        14.000,00 €

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 2 VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – Dotácia pre športové projekty:

- Projekt: Lukostrelecký deň s náborom detí do lukostreleckého oddielu  žiadosť podával: Lukostrelecký klub Horné Hnúštie 3D

Celkové náklady projektu: 500 €, suma z grantu: 450,00 €

- Projekt: Detský letný tanečný táboržiadosť podával: Tanečná školička Žihadielka

Celkové náklady projektu: 500 €, suma z grantu: 100 €.

- Projekt: Po námestí na kolieskachžiadosť podávalo: CVČ Stará Turá

Celkové náklady projektu: 303,21 €, suma z grantu: 250,00 €.

- Projekt: Športový deň s detským parlamentom – žiadosť podával: Detský parlament mesta ST a CVČ St. Turá

Celkové náklady projektu: 301,65 €, suma z grantu: 270,00 €.

- Projekt: Staroturanský triatlon žiadosť podával: KST Stará Turá

Celkové náklady projektu: 453 €, suma z grantu: 400,00 €.

- Projekt: Futbal je náš svet 2 – žiadosť podával: Mestský futbalový klub Stará Turá

Celkové náklady projektu: 559,60 €, suma z grantu: 500,00 €.

- Projekt: XIII. ročník hasičskej súťaže O pohár primátorky St. Turej žiadosť podával: DHZ Drgoňova Dolina

Celkové náklady projektu: 200 €, suma z grantu: 150,00 €.

- Projekt: Oskoruša cup 2016 - tenisový turnajžiadosť podávalo: Tenisový klub Stará Turá

Celkové náklady projektu: 498 €, suma z grantu: 400,00 €.

- Projekt: MDD v Topoleckejžiadosť podávalo: DHZ Topolecká

Celkové náklady projektu: 500 €, suma z grantu: 450,00 €.

 

Celkovo za všetky projekty bola dotácia vo výške – 2.970,00 €.

 

Poskytnuté dotácie podľa § 5 odsek 3 VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta – priame dotácie:

OZ Horné Húštie 3D – lukostrelec Ľubomír Málek  – žiadosť o dotáciu na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvách sveta v 3D lukostreľbepodporený sumou 255,00 €

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.12.2016 | Aktualizácia: 20.12.2016
Nastavenia cookies