Podľa VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta

K stiahnutiuPodľa VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta
Názov Dátum
Poskytnuté športové dotácie v roku 2016 20.12.2016
Nastavenia cookies