Participatívny rozpočet
Vážení obyvatelia, máte možnosť zapojiť sa do participatívneho rozpočtu pre naše mesto !

 

Participatívny rozpočet mesta Stará Turá   je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Stará Turá s trvalým pobytom na území mesta Stará  Turá navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe  predložených projektov obyvateľov. Participatívny rozpočet mesta Stará Turá  pokrýva územie mesta Stará Turá,  vrátane miestnych častí Súš, Topolecká, Papraď, Černochov vrch a Jazviny.

Ak vám v našom meste niečo chýba, ak máte nápad ako zlepšiť prostredie vo vašom okolí alebo  vylepšiť život obyvateľov, ktorý bude mať  trvalejší  prínos  -  môžete v participatívnom rozpočte získať priestor pre jeho realizáciu.

Svoje projekty  budete môcť podať online prostredníctvom formulára  "Participatívny rozpočet 2022", písomnou formou  (s využitím tohto formulára) na adresu Mestského úradu mesta Stará Turá, ul. SNP 1/2, 915 01, Stará Turá v termíne od 27. mája   2022 do 27. júna 2022.

Na  participatívny rozpočet je pre rok 2022 vyčlenená celková  čiastka 15  000 Eur.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies