Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre posudzovanie projektov Participatívneho rozpočtu pre rok 2022 zo dňa 30.6.2022

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.7.2022
Nastavenia cookies