Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 9 7.10.2013 Navýšenie nájmu Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  90,522.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2013 9.10.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  23,778.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/ext/2014 7.10.2014 Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Klub dôchodcov GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SC2013/079/Stará Turá 17.9.2013 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 726-05-P 8.10.2013 Vypracovanie projektu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul.... PROTES-ASE 30027047  7,020.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 88/maj/2013 24.10.2013 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 651 Ivana Trúsiková   2.69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/39/maj/2013 25.10.2013 kúpa nehnuteľností J. P.   25,603.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/33/maj/2013 25.10.2013 kúpa nehnuteľností J P   14,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 3 30.10.2013 Správa majetku Materská škola 36129453   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 5 30.10.2013 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 89/maj/2013 30.10.2013 Zámenná zmluva Ing. Štefan Medňanský    
Detail Zmluva Dodávateľská 3878/2013 a 3899/2013 7.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská ISO102013 13.11.2013 Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  127,850.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 90/maj/2013 14.11.2013 Prenájom pozemkov parc. č. 17327/3 a parc. č 17327/4 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Biele Karpaty 17058520  3,500.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1 20.11.2013 Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku BD Hurbanova 156/72    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 18.11.2013 Autorský dozor a účasť v hodnotiacej komisii pre stavbu: "Verejné osvetlenie mesta Stará... LIGHTECH spol. s r. o. 35796332   
Detail Zmluva Odberateľská 1/2013 3.12.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krajné na dieťa v CVČ Obec Krajné 00311715  65.23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č.25112013 3.12.2013 Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  14,585.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 3.12.2013 Darčekové kupóny CADHOC Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 98/maj/2013 4.12.2013 Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 Dušan Holec   99.60 EUR 
Nastavenia cookies