Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3 11.12.2013 Peňažný dar na charitívny účet EUR-MED Slovakia s.r.o. 46154671  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/maj/2013 17.12.2013 Darovanie nehnuteľností Drahoslava Nemcová    
Detail Zmluva Odberateľská 102/maj/2013 17.12.2013 Zámena nehnuteností Jarmila Valentová    
Detail Zmluva Dodávateľská 2013213 18.12.2013 Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 10 20.12.2013 Nájom pozemkov Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 30.12.2013 Zmena úhrady za BD STINEX, s.r.o. 36295370  13 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/kult/2014 9.1.2014 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov Občianske združenie útulok Nádej 36123072  610,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRMAS/23/2013 10.1.2014 Zmluva o finančnom vklade č. 23/2013 OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2013 3.2.2014 dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č.12/2013 Dom kultúry Javorina 36130125  931,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2013 2.1.2014 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Dom kultúry Javorina 36130125  1 597,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/3/maj/2013 17.1.2014 Kúpa nehnuteľnosti J H   11 771,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/3/maj/2013 17.1.2014 Kúpa nehnuteľností R S   11 771,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/ext/2014 (2014-01-189/PD) 24.1.2014 Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO305 s príslušenstvom TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 10 20.12.2013 Zvýšenie nájomného za rok 2013 Lesotur s.r.o. 36715191  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/kult/2014 31.1.2014 Zmluva o dielo č. 2/kult/2014 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/ext/2014 (222-11-845/2014) 11.2.2014 Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219  18,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2951/2014-M_ORF 12.2.2014 Zmluva o poskytnutní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  49 920,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/maj/2014 25.2.2014 Predaj nehnuteľností Vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 193   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 11 26.2.2014 Úprava nájomného pre rok 2014 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/kult/2014 26.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne v Starej Turej Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  50 000,00 EUR 
Nastavenia cookies