Organizácie, spolky, kluby ...

Spoločenské

Klub dôchodcov

kontaktná osoba    telefón  e-mail    www  
Jarmila Halabrínová  - - -

Materské centrum Žabka Stará Turá, o. z.

Kontaktná osoba Tel.číslo Email Web stránka
Ing. Monika Kandríková, štatutár 0907203233 mczabkast@gmail.com www.mczabka.sk  
Mgr. Michaela Mocková, koordinátor 0918801350   mczabkast@gmail.com   www.mczabka.sk

Mestská knižnica Kristíny Royovej

kontaktná osoba      telefón e-mail   www   
Eva Nováčiková
M.R. Štefánika 378
(DK Javorina)
032 776 3360      - -

Mestské múzeum

kontaktná osoba telefón e-mail  www
Mgr. Lucia Poľanská
M.R. Štefánika 378 (DK Javorina)
032 776 3359   
0949 441 470
-

http://www.staratura.sk/muzea-a-pamatne-izby/

Nadácia ŽIVOT

kontaktná osoba      telefón e-mail www
 Ing. Iveta Petrovičová  032 746 1625     
  0915 984 308
iveta.petrovicova@staratura.sk     http://www.staratura.sk/nadacia-zivot/     

 

Spoločnosť gen. M.R. Štefánika

kontaktná osoba      telefón         e-mail    www    
Ján Rusnák
Hurbanova 157/78
032 776 3010

-

-

Zväz diabetikov Slovenska

kontaktná osoba      telefón e-mail www   
Ing. Daniel Drahoš
SNP 3/18
032 776 4504 - domov      
032 775 2305 - práca 

daniel_drahos@chirana-medical.sk   

-

Zmena a rast o.z.

kontaktná osoba     telefón           e-mail www
Mikuláš Zavila 032 776 4123
0908 586 081 

zamyk@stura.sk    

www.zmenaarast.sk    

 

Švajčiarska MISIA VIERY - Sk

kontaktná osoba     telefón e-mail www   

W. Keill
Mikuláš Zavila

032 776 3043, 0907 445 294       
032 776 4123, 0908 586 081 


zamyk@stura.sk    

-

o. z. SLUHA

kontaktná osoba telefón e-mail www
Pavol Trúsik - predseda    
Peter Ferík - riaditeľ
0907 293 295     
0905 269 298
ptrusik@atlas.sk
peterferik@agroteam.sk      
www.divadlosluha.sk

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

Základná organizácia STARÁ TURÁ CHRÁSTNATÁ 15-9, IČO 34054847
Adresa: Ing. Štefan Chriašteľ,  916 01 Stará Turá, SNP 149/56  

 

Kontaktná osoba

Tel.číslo

Email

Web stránka

Ing. Štefan Chriašteľ, predseda     

0904 274 938   

schriastel@mail.t-com.sk     

www.zvazzahradkarov.sk    

Eva Horňáková, tajomník

 0948135059

ehhoreva@gmail.com