Organizácie, spolky, kluby ...

Spoločenské

Klub dôchodcov

kontaktná osoba telefón e-mail www
Jarmila Halabrínová   - -

Materské centrum Žabka Stará Turá, o. z.

Kontaktná osoba Tel.číslo Email Web stránka
Ing. Monika Kandríková, štatutár 0907203233 mczabkast@gmail.com www.mczabka.sk
Mgr. Michaela Mocková, koordinátor 0918801350 mczabkast@gmail.com www.mczabka.sk

Mestská knižnica Kristíny Royovej

kontaktná osoba telefón e-mail www
Eva Nováčiková
M.R. Štefánika 378
(DK Javorina)
032 776 3360 - -

Mestské múzeum

kontaktná osoba telefón e-mail www
Mgr. Lucia Poľanská
M.R. Štefánika 378
(DK Javorina)
032 776 3359
0949 441 470
-

http://www.staratura.sk/muzea-a-pamatne-izby/

Nadácia ŽIVOT

kontaktná osoba telefón e-mail www
 Ing. Iveta Petrovičová 032 746 1625
0915 984 308
iveta.petrovicova@staratura.sk http://www.staratura.sk/nadacia-zivot/

Spoločnosť gen. M.R. Štefánika

kontaktná osobatelefóne-mailwww
Ján Rusnák
Hurbanova 157/78
032 776 3010

-

-

Zväz diabetikov Slovenska

kontaktná osobatelefóne-mailwww
Ing. Daniel Drahoš
SNP 3/18
032 776 4504 - domov
032 775 2305 - práca 

daniel_drahos@chirana-medical.sk

-

Zmena a rast o.z.

kontaktná osobatelefóne-mailwww
Mikuláš Zavila032 776 4123
0908 586 081 

zamyk@stura.sk

www.zmenaarast.sk

 

Švajčiarska MISIA VIERY - Sk

kontaktná osobatelefóne-mailwww

W. Keill
Mikuláš Zavila

032 776 3043, 0907 445 294
032 776 4123, 0908 586 081 


zamyk@stura.sk

-

o. z. SLUHA

kontaktná osobatelefóne-mailwww
Pavol Trúsik - predseda
Peter Ferík - riaditeľ
0907 293 295
0905 269 298
ptrusik@atlas.sk
peterferik@agroteam.sk 
www.divadlosluha.sk