Čachtický hrad

Čachtice sa prvýkrát spomínajú v listine z roku 1263, vtedy táto obec a jej zázemie ešte patrili Nitrianskemu hradu. Presný dátum výstavby hradu Čachtice nie je známy, isté je však to, že stál už v čase vpádov českého kráľa Přemysla Otakara II. na západné Slovensko (1271 a 1273). Vtedy ho vlastnil rod Hunt-Poznanovcov. Pôvodným vlastníkom ho násilne zobral Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1392 daroval uhorský kráľ Žigmund celé čachtické panstvo svojmu obľúbencovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Najznámejšími vlastníkmi hradu sa však stali Nádašdyovci, najmä Alžbeta Bátoriová, manželka Františka Nádašdyho.

Povesť hovorí, že Alžbeta Bátoriová chcela byť stále krásna, a preto pila rôzne odvary zo zeliniek. Raz, keď ju služobné dievča česalo a silnejšie potiahlo za vlasy, pani sa nahnevala, udrela dievča tak, že mu z nosa vystrekla krv a pokvapkala jej ruky. Keď si krv zotrela, zazdalo sa jej, že na tých miestach má belšiu pokožku. Vtedy sa v nej zrodilo hrozné rozhodnutie - kúpať sa v krvi mladých dievčat. Pomocníci začali do kaštieľa privádzať mladé devy. Tie potom s paňou vraždili a ona sa v ich krvi kúpala.

V roku 1611 bola za svoje zločiny odsúdená. Vtedajšia spoločnosť však nedopustila, aby príslušníkov čachtických rodín brali na zodpovednosť. Vďaka príbuzenskému pomeru s palatínom Turzom zomrela nepotrestaná na čachtickom hrade.
Históriu obce a hradu približuje múzeum umiestnené v Draškovičovom renesančnom kaštieli z r.1668. Pri návšteve Čachtíc si pozrite aj kamennú pevnosť s kostolom sv.Ladislava, kaplnkou sv.Antona a mostom, ktorá je vzácna pamiatka stredovekej cirkevnej architektúry. R.k.fara je národná kultúrna pamiatka - dňa 10.augusta 1847 sa tu uskutočnilo pamätné 4.zasadnutie spolku Tatrín, túto udalosť pripomína pamätná tabuľa.

 

Národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch
Čachtický hradný vrch je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Chránené územie predstavuje skalnaté bezlesie s teplomilnými a suchomilnými rastlinnými spoločenstvami, na ktoré je viazaná bohatá teplomilná a suchomilná fauna, predovšetkým bezstavovce.

 

Na Čachtický hrad sa dostaneme pešo, bicyklom alebo vlakom.
Vlakové spojenie: Stará Turá - Višňové - Čachtice - Nové Mesto

Publikované: 26.5.2007 | Aktualizácia: 22.1.2023
Nastavenia cookies