Veľká Javorina

Veľká Javorina (970 m) je najvyšším vrchom Bielych Karpát. Biele Karpaty sú chránenou krajinnou oblasťou a v jej rámci je samotná Javorina národnou prírodnou rezerváciou. Biele Karpaty na západe pozvoľna prechádzajú do Chvojnickej a Myjavskej pahorkatiny, na východe úzkym pásom pahorkov Považského podolia pomerne strmo klesajú k Váhu.
Pôvodne pod lúkou temena bolo pásmo javorov, od ktorých dostal vrch svoje meno, ale toto pásmo javorov bolo už dávno vysekané a vysadené ihličnatými stromami.

V r. 1847 sa zišiel na Javorine hlúčok slovenských študentov, aby slávnostne uvítali prvé číslo "Orla Tatranského". Tu v r. 1848 zorganizoval a prísahou vernosti zaviazal svoje dobrovolnícke čaty J. M. Hurban. Na Javorine sa konali schôdzky slovenských vlastencov s Moravanmi a Čechmi. Tieto stretnutia sa zachovali dodnes a nadväzujú na ne "Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov", ktoré sa konajú každoročne v júli. Súčasťou slávností sú vystúpenia folklórnych skupín z obidvoch straníc hraníc.

S Javorinou sa spája niekoľko ľudových podaní. V ústnom podaní zachovaná povesť hovorí, že v hore Ježová je miesto nazvané "stolíky", tam vraj Turci obedovali. K obedu mali pečenú hydinu a medzi ňou dominoval veľký kohút. Vodca Turkov povedal:"Ak tento kohút zakikiríka, opustíme kraj." Kohút sa vraj postavil na nohy a zakikiríkal. Turek slovo dodržal a kraj opustili.
Ďalšia povesť hovorí, že zbojník Jano Žuchla, ktorý so svojou chasou na Javorine sídlil, z čachtického hradu "veterným oblokom" sa spustil a peknú Aničku týmto spôsobom uniesol. Na Javorinu ju dopravil a so slovami: "Buď s nami ako kráľovná tých hôr javorinských," veliteľkou celého majetku ju urobil.

 

Národná prírodná rezervácia Veľká Javorina
Ide o zachovalé lesy z prirodzeného zmladenia len miestami ovplyvnené hospodárskymi zásahmi. Zastúpené sú tu typické bučiny, z bylín sa tu vyskytuje na jedinom mieste Bielych Karpát mliečnivec alpínsky, rastie tu veľké množstvo snežienky pravej. Z fauny okrem bežnej zveri sa tu vyskytuje vzácny fúzač alpský a karpatský endemit slimák modranka karpatská.

 

Veľká Javorina je najznámejšie zimné stredisko v Bielych Karpatoch. Bežkári využívajú väčšinou letné turistické trasy. Trate nie sú upravované.

         

Lyžiarske vleky na Veľkej Javorine: 
 vlekdĺžka (m)  kapacita (os./hod.)
 Tatrapoma H130  730  600
 EPV 300         300  360
 Tatrapoma S 200  210  
 Tatrapoma S 150  210  

Prevádzka lyžiarskych vlekov:
Lyžiarsky klub Stará Turá
mobil: 0905 356 458
e-mail: velkajavorina@chirasys.sk

 

Holubyho chata na Veľkej Javorine poskytuje ubytovacie a stravovacie služby.
tel: 032 777 8048
mobil: 0903 435 947
e-mail: ubytovanie@holubyhochata.sk

 

Nastavenia cookies