Bradlo

Bradlo (543 m) - dominantný vrch Myjavskej pahorkatiny - je utvorené z veľmi odolných vápencov.

Na jeho vrchole sa nachádza Mohyla M.R.Štefánika (1881 - 1919)- astronóma, diplomata, rodáka z blízkych Košarísk, jednej z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín. Mohyla, postavená v r. 1928, je dielom Ing.arch. Dušana Jurkoviča. Zhotovená je z travertínu. Skladá sa z troch hlavných častí: dvoch terás stupňovite nad sebou a vlastnej mohyly. Spodná terasa má dĺžku 93 m a šírku 62 m.

V r. 1968 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V rokoch 1987-1996 bola zreštaurovaná. Každoročne v máji sa tu konajú pietne spomienkové slávnosti.

Nastavenia cookies