Menu

Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 (IV. zmena)

MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.10.2014