Verejné ponukové konanie - odpredaj ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2

Mesto Stará Turá

ponúka vo verejnom ponukovom konaní na
ODPREDAJ
ŠKODU FABIA CLASSIC 1.2


Ohliadku auta je potrebné dohodnúť vopred na tel.č. 032/7461630, 032/7461631

Písomné žiadosti s uvedením cenovej ponuky posielajte v zalepenej obálke označenej
ŠKODA FABIA - NEOTVÁRAŤ" na adresu:

Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2,
916 01 Stará Turá

a to najneskôr do 8.12.2008

Bližšie informácie na č. tel. 032/7461630, 032/7461631.


Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.11.2008
Nastavenia cookies