Verejné ponukové konanie - odpredaj KOVOVÉ REGÁLE OZAP a ČISTIACI STROJ CLARK

Kovové regále Foto:Ján Mikláš

Mesto Stará Turá

ponúka vo verejnom ponukovom konaní na ODPREDAJ


KOVOVÉ  REGÁLE  OZAP  VHODNÉ   DO PREDAJNE  150ks  (AJ JEDNOTLIVO)
ČISTIACI  STROJ  CLARK

Odpredaj  je možný po 03.05.2010,  cena:   dohodou


Bližšie informácie poskytneme písomne na adrese:
Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01   Stará Turá

alebo na číslach  tel.  032/7461630,  032/7461631

najneskôr  do  30.04.2010.
        
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.4.2010
Nastavenia cookies