Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 4. štvrťrok 2013


1.  Názov zákazky:

     Rekonštrukcia mestského úradu – výmena okien

     Hodnota zákazky:
     18 322,69 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Stavfin, a.s., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín   


2.  Názov zákazky:
     Rekonštrukcia mestského úradu – výmena okien

     Hodnota zákazky:
     1 100 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Stavfin, a.s., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín


3.  Názov zákazky:
     Servis a automatizácia brány

     Hodnota zákazky:
     1 897,40 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín


4.  Názov zákazky:
     Rekonštrukcia mestského úradu – výmena vchodových dverí

     Hodnota zákazky:
     2 433,60 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Stavfin, a.s., Zlatovská 33, 911 00 Trenčín


 5.  Názov zákazky:
      Materiál na osvetlenie mesta

     Hodnota zákazky:
     5 280 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Ligtech s.r.o., Bratislava


 6.  Názov zákazky:
      Spracovanie projektovej dokumentacia – hydranty

     Hodnota zákazky:
     5 000 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Pyroslovakia sr.o., Trenčín


 7.  Názov zákazky:
      Dopravné značenie

     Hodnota zákazky:
     2 288,32 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Hakom s.r.o., Martin


  8.  Názov zákazky:
       Individuálna účtovná závierka za rok 2012

      Hodnota zákazky:
      3 600  €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky


  9.  Názov zákazky:
       Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012

      Hodnota zákazky:
      3 480  €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky


10. Názov zákazky:
       Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011

      Hodnota zákazky:
      120  € (doplatok)
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:
      Novoaudit, s.r.o. Nové Zámky


11. Názov zákazky:     
       Dodávka detských zariadení DI Topolecká

      Hodnota zákazky:
      9 327,60  €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:     
      KUPAS s.r.o., Svinná 73, 913 24 Svinná


12. Názov zákazky:      
       Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko
     
      Hodnota zákazky:
      2 520  €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:     
      AKA Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava


13. Názov zákazky:       
       Vypracovanie Bezpečnostného projektu  
     
      Hodnota zákazky:
      1 540  €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:     
      SOMI Applications s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica


 14. Názov zákazky:      
        Výpočtová technika
     
      Hodnota zákazky:
      2 328,60  €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:     
      TOP SERVIS IT, a.s., Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín


15. Názov zákazky:       
       Rozšírenie systému IIS MIS-EIS o export do CSV pre RIS SAM, modul Konsolidovaná závierka
     
      Hodnota zákazky:
      1 512 €
   
      Identifikácia úspešného uchádzača:     
      A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava 42 


16. Názov zákazky:
       Plastové okná do separačného strediska v Starej Turej

       H
odnota zákazky:
        3 890,62 €

       Identifikácia úspešného uchádzača:

        Milan Holič, SNP 414/9, 907 01 Myjava


17. Názov zákazky:
       Znalecký posudok

       Hodnota zákazky 
       1 850,- €

       Identifikácia úspešného uchádzača:
       Ing. Eva Gregušová, Bzince pod Javorinou 236


18. Názov zákazky:
       Kontajnery na separovaný odpad

        Hodnota zákazky 
        3 145,20 €

         Identifikácia úspešného uchádzača:
         Komunálna technika s.r.o., Zlievarenská 449/4, Nitra


19. Názov zákazky:
       Vykurovací sálavý systém do separačného strediska v Starej Turej

       Hodnota zákazky 
       3 301,20 €

        Identifikácia úspešného uchádzača:
         ELTERM s.r.o., Závadská 6, 831 06 Bratislava


 20. Názov zákazky:
        Geodetické práce

        Hodnota zákazky 
        3 000,- €

         Identifikácia úspešného uchádzača:
         Ing. Miriam Bunčiaková, Športová 675, 916 01 Stará Turá
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.1.2014
Nastavenia cookies