Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2012


1.
Názov zákazky:
    Čistiace potreby

    Hodnota zákazky:
    1 000 €

    Identifikácia úspešného uchádzača:
    Dušan Stančík, Kostolné 271, 916 31 Kostolné


2. Názov zákazky:
    Kontajnery na sklo

     Hodnota zákazky:
     7 140 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice


 3. Názov zákazky:
     Dodávka detských zariadení s montážou

    Hodnota zákazky:
    17 768,40 €

    Identifikácia úspešného uchádzača:
    KUPAS s.r.o., Svinná 


 4. Názov zákazky:
     Kancelárské potreby

     Hodnota zákazky:
     1 198,41 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Damito s.r.o. Brunovce, 916 25 Brunovce 86 


 5. Názov zákazky:
      Výpočtová technika pre MsÚ Stará Turá (PC, multifunkčné zariadenie, software MS Office, tonery...)

     Hodnota zákazky:
     4 373,53 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, 911 01 Trenčín  


 6. Názov zákazky:
     Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia

     Hodnota zákazky:
     1 159,20 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     TORBERG s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 


 7. Názov zákazky:
     Nasadenie modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný subsytém a Došlé doručenky do súčasného IIS MIS

     Hodnota zákazky:
     3 240 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:
     A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Drobného 27 , 841 01 Bratislava 42

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.10.2012
Nastavenia cookies