Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2013


1.
  Názov zákazky:
     Spracovanie geologického prieskumu životného prostredia lokality DRÁHY Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     4 968,00 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:     
     DRILL, s.r.o., Gruzínska 9, 821 05 Bratislava     


2.  Názov zákazky:
     Zmluva o právnej pomoci

     Hodnota zákazky:
     1 935,16 €

     Ideentifikácia úspešného uchádzača:
     Mgr. Karol Vlasák, Jilemníckeho 2, 911 01 Trenčín


 3.  Názov zákazky:
      Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa"

      Hodnota zákazky:
     
2 000,00 €

      Identifikácia úspešného uchádzača:
      EURO tender SK, s.r.o., Račianska 22, 831 02 Bratislava 


4.  Názov zákazky:
     Radar

     Hodnota zákazky:
     2 500,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     BS ACOUSTIC,s.r.o.


5.  Názov zákazky:
     Aktualizácia programu ASPI (automatizovaný systém právnych informácií) na rok 2013

     Hodnota zákazky:
     1 115,63 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     IURA EDITION  spol. s. r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava


6.  Názov zákazky:
     Hardware server HP ML350pR08 s rozšírenou zárukou, inštalačné a konfiguračné práce

     Hodnota zákazky:
     6 388,80 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín


7.  Názov zákazky:
     Software Win Server 2012, Acronis Backup&Recovery 11,5 Virtual, VMware vSphere 5

     Hodnota zákazky:
     3 469,20 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 


 8.  Názov zákazky:
     „Znalecký posudok – Bytová výstavba Stará Turá“

     Hodnota zákazky:
     1 420,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Ing. Eva Gregušová, 916 11 Bzince pod Javorinou č. 236


 9.  Názov zákazky:
     „Znalecký posudok – vodovod Papraď“

     Hodnota zákazky:
     1 860,00 €
   
     Identifikácia úspešného uchádzača:
     Ing. Eva Gregušová, 916 11 Bzince pod Javorinou č. 236
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2013
Nastavenia cookies