Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2012


1.
Názov zákazky:
   „Geodetické práce – polohopisné a výškopisné zameranie“

   Hodnota zákazky:
   3 400 €

   Identifikácia úspešného uchádzača:
   Ing. Miriam Bunčiaková, Športová 675, 916 01 Stará Turá


2. Názov zákazky:
    „Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu“

    Hodnota zákazky:
    4 862,29 €

    Identifikácia úspešného uchádzača:
    KOMATECH spol. s r.o., Lieskovská cesta 15, Zvolen


3. Názov zákazky:
   Dodávka odpadkových košov

   Hodnota zákazky:
   4 430,40 €

   Identifikácia úspešného uchádzača:
   Roman Geret - BIATEC, Budovateľská 63,   080 01 Prešov


4. Názov zákazky:
   Dodávka parkových lavičiek

   Hodnota zákazky:
   11 778 €

   Identifikácia úspešného uchádzača:
   mmcité 2, s.r.o. Brnianska 2,  911 05 Trenčín


5. Názov zákazky:
    Audit individuálnej účtovnej zákazky mesta Stará Turá za rok 2011

   Hodnota zákazky:
   3.600 €

   Identifikácia úspešného uchádzača: 
   NOVOAUDIT, s.r.o., M.R. Štefánika 26, 940 65 Nové Zámky


6. Názov zákazky:
    Audit konsolidovanej účtovnej zákazky mesta Stará Turá za rok 2010

    Hodnota zákazky:
    3.600 €

    Identifikácia úspešného uchádzača:
    NOVOAUDIT, s.r.o., M.R. Štefánika 26, 940 65 Nové Zámky


7. Názov zákazky:
    Aktualizácia programu ASPI (automatizovaný systém právnych informácií) na rok 2012

    Hodnota zákazky:
    1.042,06 €

    Identifikácia úspešného uchádzača:
    IURA EDITION  spol. s. r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava


8. Názov zákazky:
    LCD monitory, náplne do tlačiarní, káble, čistiace spreje na výpočtovú techniku

    Hodnota zákazky:
    1155,48 €

    Identifikácia úspešného uchádzača:
    TOP SERVIS IT, a.s., Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2012
Nastavenia cookies