Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2014

1.  Názov zákazky:
     Služobné vozidlo pre príslušníkov MsP, Mitsubishi ASX

     Hodnota zákazky:
     15 769 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 5,
     dodávateľ: AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín 


2.  Názov zákazky:
     Jedálenské stoly 13 ks - ZOS

     Hodnota zákazky:
     1 105 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     TILIA v.o.s., Tehelná 2166/85,  915 01 Nové Mesto nad Váhom


3.  Názov zákazky:
     Výroba mestských informačných relácií o aktuálnom dianí v meste Stará Turá

     Hodnota zákazky:
     3 000 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     Stredná odborná škola, Športová 675, 91601 Stará Turá


4.  Názov zákazky:
     Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č.138 v sídlisku Hurbanova (služba)

     Hodnota zákazky:
     2 600 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     AG-SPOL s.r.o., Liptovská 4/7, 911 08 Trenčín


5.  Názov zákazky:
     Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent

     Hodnota zákazky:
     1 120,80 €

     Identifikácia úspešného uchádzača:   
     TCNS, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.4.2014
Nastavenia cookies