Súhrnná správa o zakázkach podla § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2017 (nad 5.000 €)

1.  Názov (predmet) zákazky:
     Hydroizolačné práce tlakovou injektážou a omietacie práce v suteréne bytového domu
     na Ul. Mýtnej č. 595 v Starej  Turej

     Hodnota zákazky:
     7 614,57 EUR 

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      AQUAIZOLING SLOVAKIA, s.r.o. Tenisová č. 11, Prievidza


 2.  Názov (predmet) zákazky:
      Kúpa osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy

      Hodnota zákazky:
      14 183,90 EUR

      Identifikácia úspešného uchádzača:   
      AUTOŠTÝL a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná


 

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.1.2018
Nastavenia cookies