Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2012


Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.09.2012 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2012 a k predloženým materiálom nemalo pripomienky.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.9.2012 | Aktualizácia: 14.6.2020
Nastavenia cookies