Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 282014 21.7.2014 Znalecký posudok-výpočet náhrad za stratu mimoprodukčných funkcií lesov Ing. Ivan Greguš 41293169  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/2013 13.5.2013 Znalecký posudok vodovod Súš Ing. Eva Gregušová 1026977952  950.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/2013 13.5.2013 Znalecký posudok vodovod a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b.j. Ing. Eva Gregušová 1026977952  1,420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021056 22.3.2021 Znalecký posudok vo veci zápisu rozostavanej stavby Ing. Eva Gregušová 1026977952  870.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022100 17.5.2022 Znalecký posudok vo veci stavebno- konštrukčného riešenia zábradlí po rekonštrukcií... Ing. Juraj Kozakovič 30852587   722.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2022 8.2.2022 Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4716/1,2 v k. ú.... Ing. Eva Gregušová 1026977952  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2021 19.4.2021 Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov Ing. Eva Gregušová 1026977952  870.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/2013 13.5.2013 Znalecký posudok na vodovod Papraď Ing. Eva Gregušová 1026977952  1,860.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 157/2016 4.8.2016 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... Ing. Eva Seifertová 913068  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2014 12.6.2014 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty Husitskej veže Ing. Eva Gregušová 1026977952  280.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022092 4.5.2022 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty bytov v BD 377 Ing. Eva Gregušová 1026977952  970.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/2014 10.12.2014 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy polikliniky s.č. 146 a budovy detských... Ing. Eva Gregušová 1026977952  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/2021 24.3.2021 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty BD 380 Ing. Elena Trnková 10369000603  560.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022122 6.7.2022 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 32 bytov v BD 373 a pre zápis bytov do KN Ing. Eva Gregušová 1026977952  1,470.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/2021 24.3.2021 Znalecký posudok na stanovenie spoluvlastníckych podielov na spol. zariadeniach v BD 380 Ing. Elena Trnková 10369000603  350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017120 20.7.2017 znalecký posudok na pozemok parc.č. 5774/2 k.ú. Stará Turá Ing. Ivan Greguš 41293169  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022153 24.8.2022 Znalecký posudok na pozemok Ing. Eva Gregušová 1026977952  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332012 9.11.2012 znalecký posudok na pozemky parc. č. 3200/5, 869/8, 869/13 Ing. Eva Gregušová 1026977952  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252014 12.6.2014 Znalecký posudok na posúdenie strechy objektu Gen. M.R.Štefánika 380/45 Ing. Jozef Prekop 17657393  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2019 11.6.2019 Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 Ing. Eva Gregušová 1026977952  890.00 EUR 
Nastavenia cookies