Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 30/2013 13.5.2013 Znalecký posudok na vodovod Papraď Ing. Eva Gregušová 1026977952  1 860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 157/2016 4.8.2016 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... Ing. Eva Seifertová 913068  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2014 12.6.2014 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty Husitskej veže Ing. Eva Gregušová 1026977952  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022092 4.5.2022 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty bytov v BD 377 Ing. Eva Gregušová 1026977952  970,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/2014 10.12.2014 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy polikliniky s.č. 146 a budovy detských... Ing. Eva Gregušová 1026977952  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/2021 24.3.2021 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty BD 380 Ing. Elena Trnková 10369000603  560,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022122 6.7.2022 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 32 bytov v BD 373 a pre zápis bytov do KN Ing. Eva Gregušová 1026977952  1 470,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/2021 24.3.2021 Znalecký posudok na stanovenie spoluvlastníckych podielov na spol. zariadeniach v BD 380 Ing. Elena Trnková 10369000603  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017120 20.7.2017 znalecký posudok na pozemok parc.č. 5774/2 k.ú. Stará Turá Ing. Ivan Greguš 41293169  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022153 24.8.2022 Znalecký posudok na pozemok Ing. Eva Gregušová 1026977952  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332012 9.11.2012 znalecký posudok na pozemky parc. č. 3200/5, 869/8, 869/13 Ing. Eva Gregušová 1026977952  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252014 12.6.2014 Znalecký posudok na posúdenie strechy objektu Gen. M.R.Štefánika 380/45 Ing. Jozef Prekop 17657393  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2019 11.6.2019 Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 Ing. Eva Gregušová 1026977952  890,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023002 9.1.2023 Znalecký posudok na BD 595 Ing. Eva Gregušová 1026977952  610,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2023 16.1.2023 Znalecký posudok na BD 595 Ing. Eva Gregušová 1026977952  610,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021058 22.3.2021 Znalecký posudok na BD 380 pre ŠFRB Ing. Elena Trnková 10369000603  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/2017 24.8.2017 Znalecký posudok na BD 306 Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 302012 9.11.2012 znalecký posudok na kolkáreň súp. č. 504 a pozemok parc. č. 169 Ing. Eva Gregušová 1026977952  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021057 22.3.2021 Znalecký posudok k zápisu spoluvlastníckych podielov k bytom Ing. Elena Trnková 10369000603  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 229/2019 15.10.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... Ing. Eva Seifertová 913068  1 320,00 EUR 
Nastavenia cookies