Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022148 22.8.2022 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  690,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018066 14.5.2018 Znalecký podusok Ing. Eva Seifertová 913068  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021091 29.4.2021 ZNAČENIE PROJEKTU - nálepky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  22,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021055 19.3.2021 ZNAČENIE PROJEKTOV T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  78,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/OVS/HLZ/2023 3.3.2023 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Priame hlasové pripojenie (prekládka)
SWAN,a.s., Bratislava 35680202   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/PRE/HLZ/2023 6.11.2023 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Business TV SWAN,a.s., Bratislava 47258314   
Detail Faktúra vyšlá 41190007 14.5.2019 Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov SERVIS MDD s.r.o. 51193817  4 345,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/SOC/DOD/2023 2.1.2023 Zmluva- dodatok čl. 4 o zabezpečovanie stravovania Marián Paška PKP 46408754   
Detail Zmluva Odberateľská 1610051 30.3.2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 na verejný prenos záznamov prostredníctvom... SLOVGRAM 17310598  38,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1451259 28.3.2014 Zmluva pre havarijné poistenie motorového vozidla a PZP Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35709332  523,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/SOC/HLZ/2021 12.5.2021 Zmluva poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 122/ext/2015 16.12.2015 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 246086-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  312,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/MAJ/HLZ/2022 19.7.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 947/2 (TVK a.s., Mesto Nemšová, Mesto... Obec Zamarovce 00687251   
Detail Zmluva Odberateľská 2/MAJ/HLZ/2021 18.1.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 3017/1 Michal Bednárik    
Detail Zmluva Dodávateľská SC2015/061Mesto Stará Turá 30.10.2015 Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. MET Slovakia, a.s. 45 860 637  22,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SC2017/188 27.10.2017 Zmluva o združených dodávkych zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637  10 917,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SC2013/050/STARÁ TURÁ 30.9.2013 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská SC2013/079/Stará Turá 17.9.2013 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská SC2014/065 31.10.2014 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a.s. 45860637   
Nastavenia cookies