Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022112 1.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220265 13.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020165 20.10.2020 Zopakovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu sCOOLing, s.r.o. 46340840  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD na spracovanie certifikátu 24.5.2018 ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... Ing. Peter Lacko - Proximae 44310935  870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/maj/2014 28.7.2014 Znluva o zriadení vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Objednávka vyšlá 2019242 21.11.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  10 317,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013012 13.2.2013 Známky pre psov KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  46,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130053/20130025 18.2.2013 Známky pre psov KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  49,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017018 6.2.2017 známky pre psov Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá 00167878  152,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5117055/40170258 22.2.2017 Známky pre psov Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá 00167878  151,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210075 1.3.2021 Známky pre psov Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá 00167878  237,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018085 30.5.2018 Znalecký pozemok Ing. Eva Seifertová 913068  1 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 282014 21.7.2014 Znalecký posudok-výpočet náhrad za stratu mimoprodukčných funkcií lesov Ing. Ivan Greguš 41293169  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/2013 13.5.2013 Znalecký posudok vodovod Súš Ing. Eva Gregušová 1026977952  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/2013 13.5.2013 Znalecký posudok vodovod a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b.j. Ing. Eva Gregušová 1026977952  1 420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021056 22.3.2021 Znalecký posudok vo veci zápisu rozostavanej stavby Ing. Eva Gregušová 1026977952  870,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022100 17.5.2022 Znalecký posudok vo veci stavebno- konštrukčného riešenia zábradlí po rekonštrukcií... Ing. Juraj Kozakovič 30852587   722,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2022 8.2.2022 Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4716/1,2 v k. ú.... Ing. Eva Gregušová 1026977952  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2021 19.4.2021 Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov Ing. Eva Gregušová 1026977952  870,00 EUR 
Nastavenia cookies