Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 17/MAJ/HLZ/2022 12.5.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1411/1 Michal Roháček    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/156/122200017-ZoVP/ZBZ_VB 4.6.2013 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. 458/1 a 583/1 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  320.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 41/MAJ/HLZ/2023 6.11.2023 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozeku parc. č. 4092/17 - zmluva o budúcej zmluve EL - HA Steel, s.r.o. 50 519 239   
Detail Zmluva Odberateľská 52/MAJ/HLZ/2021 30.11.2021 Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnosti Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  29,190.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 23/MAJ/HLZ/2023 12.7.2023 Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  46.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 41/MAJ/HLZ/2021 13.10.2021 Zriadenie odplatného vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na... Ing. Michal Nič    
Detail Zmluva Odberateľská 34/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena Ing. Martin Ďuriš a manž. Marianna    
Detail Faktúra došlá 51190213 (30193166) 21.5.2019 Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď RadioLan, spol. s r.o. 35892641  178.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 80/maj/2011 2.1.2012 Zriadenie vecného bremena bremena na pozemku parc. č. 4101/1 Miroslav Labudík a manž.    
Detail Faktúra došlá 13600007 8.4.2013 Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 eBIZ Procurement, s.r.o. 36 234 141  210.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210256 11.6.2021 ZOS-strava máj 2021 Marián Paška PKP 46408754  1,636.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210054 12.2.2021 ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210269 22.6.2021 ZOS-kontrola komínových telies Komínsystém, s.r.o. 34099301  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210055 12.2.2021 ZOS-internet február 2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210376 7.9.2021 ZOS-dezinfekčné prostriedky Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076  244.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210026 2.2.2021 ZOS-čistenie-preplach kanalizácie PreVaK, s.r.o. 359115749  125.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7246921280 18.1.2011 ZOS, plyn za 1.1.-31.1.2011 SPP, a. s. 35815256  689.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4111001539 18.1.2011 ZOS, internet 1.1.-31.1.2011 GTS Slovakia a.s. 35795662  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2109220580 11.10.2021 ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  74.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210009 13.1.2021 ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Nastavenia cookies