Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1220000204 31.10.2014 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu LAMA energy a.s. 45890935   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/OVS/HLZ/2020 4.11.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  58,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/OVS/HLZ/2021 26.11.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny. encare, s.r.o. 52302555   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/OVS/HLZ/2019 10.12.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny 85852019. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/VYS/HLZ/2023 18.4.2023 Zmluva o zbere a zhodnocovaní rozložiteľného odpadu v meste Stará Turá Technické služby Stará Turá, m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/SOC/HLZ/2022 2.2.2022 Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 51/SOC/HLZ/2022 23.3.2022 Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 87/SOC/HLZ/2022 12.10.2022 Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/MAJ/HLZ/2021 22.3.2021 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 1111772 ARAVER, a. s. 00679291   
Detail Zmluva Dodávateľská 27/SOC/DOD/2021 19.2.2021 Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 29/SOC/HLZ/2021 19.3.2021 Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 50/SOC/HLZ/2022 23.3.2022 Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 88/SOC/HLZ/2022 12.10.2022 Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 91/SOC/HLZ/2022 21.10.2022 Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Zmluva Dodávateľská 36/ext/2015 28.4.2015 Zmluva o zabezpečení verejnej zdravotnej služby. Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA 37 385 135  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/KP/HLZ/2019 13.11.2019 Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" MP Profit PB, s. r. o. 50068849   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.1.2016 Zmluva o zabezpečení stravovania - ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/KP/HLZ/2023 7.6.2023 Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru na projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s... Andrej Barbierik 46160655  550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/KP/HLZ/2022 28.10.2022 Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... Andrej Barbierik 46160655  3 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/SOC/HLZ/2021 31.3.2021 Zmluva o zabezpečení sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Nastavenia cookies