Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016127 1.7.2016 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016159 23.8.2016 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 157/2016 4.8.2016 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... Ing. Eva Seifertová 913068  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016165 5.9.2016 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,050.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 187/2016 4.10.2016 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,050.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 185/2016 30.9.2016 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017049 27.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  840.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017050 27.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  840.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017051 27.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  730.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017054 28.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  950.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50/2017 31.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51/2017 31.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/2017 31.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  730.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/2017 5.4.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  950.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018066 14.5.2018 Znalecký podusok Ing. Eva Seifertová 913068  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018081 24.5.2018 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  640.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018085 30.5.2018 Znalecký pozemok Ing. Eva Seifertová 913068  1,220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2018 13.6.2018 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 209/3,5 (Družstevná ul.) Ing. Eva Seifertová 913068  640.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/2018 13.6.2018 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 516/1-9 (Komenského ul.) Ing. Eva Seifertová 913068  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 178/2018 7.8.2018 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,200.00 EUR 
Nastavenia cookies