Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020071 29.4.2020 Nitrilové rukavice pre zamestnancov Mgr. Romana Valachová 53004728  53.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200161 29.4.2020 rukavice Mgr. Romana Valachová 53004728  53.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021167 16.9.2021 Statický posudok - Konverzia školy na MsÚ PROJEKTSTUDIO s.r.o. 53004043  1,350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 024/2021 17.9.2021 Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť PROJEKTSTUDIO s.r.o. 53004043  600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/OSS/HLZ/2023 18.12.2023 Darovacia zmluva. BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. 53 819 071  500.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 44/MAJ/HLZ/2021 11.10.2021 Zriadenie vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc.... MS CARWASH s.r.o. 53 723 783   
Detail Faktúra vyšlá 41230007 29.3.2023 Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  1,444.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230009 28.4.2023 Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  2,204.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 23/MAJ/HLZ/2023 12.7.2023 Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  46.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023185 22.9.2023 Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa Siky Group, s. r. o. 53 511 841  700.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 BIT s.r.o. 53 044 312  80,603.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021181 27.9.2021 Občerstvenie pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v Starej Turej Hamsters SK, s. r. o. 52895084  375.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210436 6.10.2021 Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... Hamsters SK, s. r. o. 52895084  365.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021236 6.12.2021 Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov Hamsters SK, s. r. o. 52895084  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210616 15.12.2021 Zabezpečenie stravovania k očkovaniu Hamsters SK, s. r. o. 52895084  90.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022179 6.10.2022 Pracovné odevy - ZOS PERLIČKA TN s.r.o. 52719791  408.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220515 7.11.2022 Pracovné odevy ZOS PERLIČKA TN s.r.o. 52719791  408.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200423 26.10.2020 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  303.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210601 9.12.2021 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  499.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022200 11.11.2022 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  170.40 EUR 
Nastavenia cookies