Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41230009 28.4.2023 Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  2,204.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 23/MAJ/HLZ/2023 12.7.2023 Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  46.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023185 22.9.2023 Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa Siky Group, s. r. o. 53 511 841  700.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 BIT s.r.o. 53 044 312  80,603.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021181 27.9.2021 Občerstvenie pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v Starej Turej Hamsters SK, s. r. o. 52895084  375.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210436 6.10.2021 Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... Hamsters SK, s. r. o. 52895084  365.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021236 6.12.2021 Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov Hamsters SK, s. r. o. 52895084  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210616 15.12.2021 Zabezpečenie stravovania k očkovaniu Hamsters SK, s. r. o. 52895084  90.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022179 6.10.2022 Pracovné odevy - ZOS PERLIČKA TN s.r.o. 52719791  408.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220515 7.11.2022 Pracovné odevy ZOS PERLIČKA TN s.r.o. 52719791  408.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200423 26.10.2020 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  303.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210601 9.12.2021 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  499.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022200 11.11.2022 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220593 9.12.2022 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba ASSA KLIMA s.r.o. 52714403  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023463 15.12.2023 Právne služby doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. 52651258  135.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020007 10.1.2020 Pracovné stretnutie ADMIPOL s.r.o. 52618790  263.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51100013 15.1.2020 Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek ADMIPOL, s. r. o. 52618790  263.55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021032 29.1.2021 Poštová schránka na budovu MsÚ Lean Commerce, s. r. o. 52594734  37.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210087 5.3.2021 Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS Lean Commerce s.r.o. 52594734  106.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190505 24.10.2019 Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba MYPRO, s. r. o. 52531431  513.00 EUR 
Nastavenia cookies