Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019157 29.7.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  840.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019204 27.9.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  1,320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 183/2019 19.8.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4851/2, parc. č. 8452/2,... Ing. Eva Seifertová 913068  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 229/2019 15.10.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... Ing. Eva Seifertová 913068  1,320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020104 30.6.2020 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  470.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 143/2020 13.7.2020 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  470.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011022 8.3.2011 Prenájom jedálne a občerstvenie pre dôchodcov Kunovice - Stará Turá
(cca 150 osôb) dňa...
Stredná odborná škola 893188   
Detail Objednávka vyšlá 2012021 15.2.2012 Občerstvenie pre dôchodcov Stará Turá - Kunovice Stredná odborná škola 893188   
Detail Faktúra došlá VF027/13 18.3.2013 Stretnutie dôchodcov k MDŽ - stravné a prenájom Stredná odborná škola 893188  524.89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014029 17.2.2014 Prenájom jedálne a občerstvenie pre seniorov k MDŽ Stredná odborná škola 893188  550.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 028/14 17.3.2014 Prenájom jedálne a občerstvenie pre seniorov k MDŽ Stredná odborná škola 893188  570.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 030/14 2.4.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - marec 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF054/14 21.5.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - máj 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF085/14 29.7.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF088/14 28.8.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF127/14 29.10.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - október 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF130/14 17.12.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - november 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/kult/2015 12.1.2015 Zmluva o dielo na výrobu TV relácií Stredná odborná škola 893188  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015028 2.2.2015 Prenájom jedálne a obed pre účastníkov Oslavy MDŽ pre seniorov zo St. Turej a Kunovíc Stredná odborná škola 893188  580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/kult/2015 5.2.2015 Výroba mestského TV vysielania - január 2015 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Nastavenia cookies