Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2017168 19.6.2017 Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004 14.2.2018 Geodetické práce - zameranie stvaby na pozemku parc. č. 6402/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018005 7.3.2018 Geodetické práce - geometrický plán na obnovenie pôvodnej parcley parc. č. 2484/1 (nové... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018009 4.5.2018 Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,227.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018010 23.5.2018 Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Družstevná ul. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,827.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 15.10.2018 Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1,184.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018013 26.6.2018 Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  5,547.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018017 19.6.2018 Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici VEA Vladimír Černák 34548971  6,838.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018022 28.6.2018 Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 VEA Vladimír Černák 34548971  1,244.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018027 7.2.2018 Starostlivosť o vojnové hroby Technické služby m.p.o. 35602210  800.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4,929.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018059 28.11.2018 Stavebné a montážne práce na BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  944.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 4.2.2019 Geodetické práce - oddelenie pozemku parc.č. 453/1,4 v k.ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019004 19.2.2019 Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  364.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005 6.3.2019 Zameranie adresného bodu na budove pozemok p.č. 609/2 v k.ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019034 20.2.2019 Starostlivosť o vojnové hroby v Starej Turej Technické služby m.p.o. 35602210  868.56 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/maj/2018 12.9.2018 Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 Peter Borcha a manž.    
Detail Faktúra došlá 30209108 2.3.2011 ZOS - Digi signál - marec 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 8.3.2016 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 29.4.2016 Zmena práv a povinností zmluvných strán STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Nastavenia cookies