Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2017168 19.6.2017 Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004 14.2.2018 Geodetické práce - zameranie stvaby na pozemku parc. č. 6402/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018005 7.3.2018 Geodetické práce - geometrický plán na obnovenie pôvodnej parcley parc. č. 2484/1 (nové... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018009 4.5.2018 Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018010 23.5.2018 Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Družstevná ul. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 827,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 15.10.2018 Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1 184,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018013 26.6.2018 Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  5 547,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018017 19.6.2018 Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici VEA Vladimír Černák 34548971  6 838,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018022 28.6.2018 Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 VEA Vladimír Černák 34548971  1 244,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018027 7.2.2018 Starostlivosť o vojnové hroby Technické služby m.p.o. 35602210  800,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4 929,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018059 28.11.2018 Stavebné a montážne práce na BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  944,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 4.2.2019 Geodetické práce - oddelenie pozemku parc.č. 453/1,4 v k.ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019004 19.2.2019 Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  364,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005 6.3.2019 Zameranie adresného bodu na budove pozemok p.č. 609/2 v k.ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019034 20.2.2019 Starostlivosť o vojnové hroby v Starej Turej Technické služby m.p.o. 35602210  868,56 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/maj/2018 12.9.2018 Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 Peter Borcha a manž.    
Detail Faktúra došlá 30209108 2.3.2011 ZOS - Digi signál - marec 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 8.3.2016 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 29.4.2016 Zmena práv a povinností zmluvných strán STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Nastavenia cookies