Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 27.9.2016 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 15.12.2015 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej 20.3.2018 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 14 15.1.2016 Výška nájomného pre rok 2016 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 16 15.1.2018 Úprava výšky nájomného pre rok 2018 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 17 TH 2.1.2019 Úprava výšky nájomného pre rok 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88 580,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 30.12.2013 Zmena úhrady za BD STINEX, s.r.o. 36295370  13 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 5.5.2016 Prenájom pozemku parc. č. 458/1 STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 k zmluve 26.6.2018 Správa majetku Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 2.3.2016 Správa majetku mesta Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 9.3.2016 Zmena termínu plnenia Jozef Pilek    
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 22.3.2019 DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Slovenská agentúra životného prostredia    
Detail Faktúra došlá 00 18.10.2013 Sptacovanie PPU za september Slovenská pošta, a. s. 36631124  8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004 28.9.2012 Orange -ZOS 9/12 Orange Slovensko 35697270  14,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 000428/9385 1.10.2014 mobilný telefón 9/14- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 000428385 6.12.2016 MT- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  33,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.5.2012 Telefóny - apríl 2012 -Orange Orange Slovensko 35697270  482,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 1.6.2012 Telefóny Orange za máj 2012 Orange Slovensko 35697270  500,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 28.6.2012 Telefóny 6/2012 Orange Slovensko 35697270  500,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 31.7.2012 Telefóny júl 2012 - Orange Orange Slovensko 35697270  518,16 EUR 
Nastavenia cookies