Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 004289385 2.6.2015 Tel. hovory za máj Orange Slovensko a.s. 35697270  296.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 9.6.2015 Mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 30.10.2015 mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385/10027 5.2.2019 Telefónne hovory - január 2019 - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 00513 11.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,134.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0051701186 14.8.2017 Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  79.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 00613 19.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1476 a 1500 v k.ú. Stará Turá lokalita... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,494.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062018 28.2.2018 Vypracovanie PD Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá - zmena stavby pred jej... ELHVAC, s.r.o. 48271101  4,250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00713 19.3.2013 Geometrický plán na určenie vlastníctva par.č. 5716/3,4, 5769/2, 5773/3,4 v k.ú. Stará Turá... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  297.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00714 21.7.2014 Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 17305/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  317.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008 12.10.2015 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej Milan Sadloň 175 656 77  8,770.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 00811 3.5.2011 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 009 13.11.2015 rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď Milan Sadloň 175 656 77  8,798.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2016 21.6.2016 Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  392.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 00911 3.5.2011 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,237.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 01-02/2020 18.2.2020 Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/01/2014 30.1.2014 Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá Gažovič Peter 33442151  489.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11 15.12.2011 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 537 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na... Mgr. Peter Nemček - RegioSat 32720220  300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 10.8.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 3.12.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Nastavenia cookies