Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 009 13.11.2015 rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď Milan Sadloň 175 656 77  8,798.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2016 21.6.2016 Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  392.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 00911 3.5.2011 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,237.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 01-02/2020 18.2.2020 Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/01/2014 30.1.2014 Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá Gažovič Peter 33442151  489.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11 15.12.2011 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 537 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na... Mgr. Peter Nemček - RegioSat 32720220  300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 10.8.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 3.12.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 21.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... EMOP - Vladimír Juriga 335 229 61  18,345.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2013 12.6.2013 Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS 36127094  188.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 ŠKOL 25.9.2015 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Tesco 42184126  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018-výst. 17.1.2018 Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... ELHVAC, s.r.o. 48271101  4,250.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/ST/2016 27.7.2016 Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  71,176.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0100018678 15.3.2012 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545  1,426.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100024 13.3.2019 doprava autobusom -školenie volebných komisií Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100034 24.2.2016 autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100119 5.11.2018 Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100121 7.8.2013 Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  349.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100127 26.8.2013 Doprava autobusom do osady Nárcie Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100191 2.12.2013 Preprava seniorov autobusom do Kunovíc Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  90.00 EUR 
Nastavenia cookies