Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018-výst. 17.1.2018 Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... ELHVAC, s.r.o. 48271101  4 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/ST/2016 27.7.2016 Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  71 176,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0100018678 15.3.2012 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545  1 426,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100024 13.3.2019 doprava autobusom -školenie volebných komisií Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100034 24.2.2016 autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100119 5.11.2018 Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100121 7.8.2013 Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  349,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100127 26.8.2013 Doprava autobusom do osady Nárcie Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100191 2.12.2013 Preprava seniorov autobusom do Kunovíc Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01012013 18.2.2013 MŠ Hurbanova - statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2 Ján Kubiš - AQUA 30875072  4 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 010160097148 28.3.2011 Bankový poplatok pre účely auditu VÚB, a.s. 31320155  59,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 01017 6.6.2017 Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ Marek Horák 44975392  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 010210488 24.5.2021 prekládka skrine SR SUPTel, s.r.o. 35824425  397,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 010213200 3.12.2021 Prekládka optiky SUPTel, s.r.o. 35824425  1 582,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0110128 3.5.2011 Opasok nylónový 1 ks - MsP Stará Turá Sabrina Modelle, s.r.o. 36525685  21,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0110129 3.5.2011 Celoročná obuv Magnum ( 11 párov ) - MsP Stará Turá Sabrina Modelle, s.r.o. 36525685  942,74 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 0111/2011 10.1.2012 Servisná zmluva - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Faktúra došlá 0111033790 1.4.2011 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3 277,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111044061 31.5.2011 Jedálne kupóny na mesiac máj 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3 750,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111053624 31.5.2011 Jedálne kupóny na mesiac jún 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 876,24 EUR 
Nastavenia cookies