Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.9.2019 | Aktualizácia: 27.9.2019
Nastavenia cookies