Voľné pracovné miesto – administratívny pracovník sekretariátu

Mesto Stará Turá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Starej Turej: 

 

Názov funkcie: administratívny pracovník sekretariátu (sekretárka, asistent/ka primátora)  

Predpokladaný nástup: 14.11.2022 (prípadná dohoda možná)

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0 

Organizačný útvar: Kancelária primátora 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou 

 

Iné kritériá a požiadavky: 

 • bezúhonnosť 
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti 
 • schopnosť pracovať pod tlakom v prípade plnenia dôležitých termínov 
 • schopnosť rozmýšľať v súvislostiach 
 • schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme 
 • dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť  
 • PC znalosti – Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • skúsenosti v oblasti koordinácie a organizovania chodu kancelárie sú výhodou 

Mzdové podmienky: Nástupná mzda v súlade s  § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – v rozmedzí platovej triedy 4 (od 661,50 € do 794,50 €, závisí od počtu odpracovaných rokov) plus zvýšenie tarifného platu o 15 % v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z.; možnosť osobného príplatku po zapracovaní. 

Charakteristika pracovného miesta:  

 • Vykonávanie asistentských a administratívnych prác  
 • Poskytovanie odborného poradenstva pri rôznych stretnutiach, podujatiach 
 • Komunikácia s občanmi mesta osobne, telefonicky, elektronicky 
 • Organizácia významných rokovaní primátora, príprava podkladov na rokovania
 • Protokolárne zabezpečenie oficiálnych návštev
 • Organizácia podujatí kancelárie primátora 
 • Koordinácia a organizovanie chodu kancelárie primátora 

Uchádzači o uvedené pracovné miesto prihláste sa elektronickou poštou  najneskôr  do 04. 11. 2022.

Kontakt: sona.kristofikova@staratura.sk

 

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.10.2022 | Aktualizácia: 24.10.2022
Nastavenia cookies