Menu

Roháček Šimon

(10.9.1873 Stará Turá - 24.2.1934 Bratislava, poch. v Modre)

kníhtlačiar, redaktor, verejný činiteľ

R. 1879-83 navštevoval ľud.školu na Starej Turej, 1883-87 študoval na gymnáziu v Uherskom hradišti, 1887-89 sa vyučil za sadzača v kníhtlačiarni K.Salvu v Ružomberku, 1889-90 pracoval v podnikoch Vilímek, Otto a Batavec v Prahe, po 1890 dielovedúci u K.Salvu, potom začas riaditeľ bohúnskej fabriky na výrobu lepenky v Ružomberku-Bielom Potoku, 1900-32 majiteľ kníhtlačiarne, kníhkupectva a obchodu s papierom v Modred. Po vypuknutí prvej svetovej vojny pod policajným dozorom, 1914-15 internovaný, 1915-18 vykonával vojenskú službu v rak-uh.armáde, 1918-19 okr.náčelník v Modre, 1919-34 správca Slov.kníhtlačiarne v Bratislave. Člen Slov.nár.strany, jej jednateľ v Modre, 1919-34 člen Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu.
Do národného hnutia sa zapojil u K.Salvu v Ružomberku ako kolportér slov.kníh a kalendárov, organizátor ochotníckeho divadla a prednášateľ, čo po príchode do Modry ešte zintenzívnil v spolupráci so S.Zochom. Vydával a rozširoval politické prejavy J.Markoviča, letáky proklamujúce všeobecné volebné právo a i. drobné tlače, za čo ho uh.vrchnosť perzekvovala, viedla proti nemu okolo 30 procesov. Pred 1918 stúpenec čes.-slov.vzájomnosti a hlasistov, po vzniku ČSR podporoval čechoslovakizmus, predstaviteľ agrárnikov. Pred 1918 dopisovateľ Nár.hlásnika a Obzora, po 1918 písal politické články, najmä úvodníky o agrárnej strane, ale aj biografické príspevky, cestopisné reportáže, kult-hist.články, verejné prejavy a parlamentné reči. Prispieval do periodík Bradlo, Bratislavský denník, Divadlo, Nový svet, Prúdy, Stráž, Slov.denník, Slov.politika a Slov.týždenník. R. 1919-21 výkonný redaktor slov.časti Bratislavského denníka, 1921-34 Úradných novín.
V jeho kníhtlačiarni sa v období 1900-14 vytlačilo vyše 120 titulov slov., väčšinou ev.náboženskej literatúry, ojedinele umeleckej i osvetovej (K.Pósch, Ľ.Podjavorinská, J.Roháček, T.Vansová), vytlačil celé knižné dielo K.Royovej. Zo slov.časopisov tlačil Dennicu (1903-07), Dolnozemského Slováka (1902-14), Považské noviny (1902-04), Stráž na Sione (1900-15), Svetlo (1907-14), Živý kresťan (1909-10). Člen dozornej rady Tatra banky. R. 1920-29 poslanec a senátor NZ za Republikánsku stranu.

Literatúra: Repčák, J.: Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku.Ba 1948, s.123,139; Slovensko 4.Kultúra 2. Bratislava 1980, s.492,494

Pamiatky: časť korešpondencie v LAMS

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007