Bartoš Pavel

Pavel Bartoš (17.10.1858 Modra - 8.7.1937 Nové Mesto nad Váhom), pedagóg, vlastenec, prvá manželka, s ktorou ovdovel, bola sesternicou Kristíny Royovej a sestrou Hermíny Miloslavy Moštenanovej. V následnom manželstve s Alžbetou, rod. Miklášovou mali osem detí: Anna Oľga, Peter Pavel, Vilma Pavlína, Elena Charlotta, Frederika Irena, Alžbeta Luiza, Ján Ľudovít a Štefan Ladislav. Všetky dcéry boli učiteľky. 

Učiteľský diplom nadobudol na Štátnom učiteľskom ústave v Modre r. 1879. V školských službách pôsobil 39 rokov. Učil v Zadunajsku, v Lajos Komárne ako i v Bakoňskej Čiernej. V r. 1884 - 87 tiež v Oroszláne. Zažil tu veľa príkoria vraj pre panslávsku agitáciu. R. 1887 evanjelická cirkev na Starej Turej na čele s farárom Ľudovítom Čulíkom sa ho ujala a jednohlasne zvolila za cirkevného učiteľa na Papradi. Tu zdarne účinkoval 32 rokov. Bola s ním všeobecná spokojnosť, vychovával verne a svedomito jemu zverenú mládež. Bol energický, zábavný a pracovitý učiteľ. Privítal vznik ČSR. Do penzie nastúpil 1.2.1926.Pavel Bartoš zomrel náhle v Novom Meste n. Váhom.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies