Brychta Ondřej

Ondřej Brychta (1.2.1930 Brno - 22.7.1993 Brno), technik a vedec. Otec Nikolaj Barzilovič, matka Cecílie Brychtová, manželka Alica, dcéra Zuzana, právnička. Prelomovo ovplyvnil  vývoj prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc v Chirane Stará Turá. Svojimi technickými víziami predbehol svoju dobu.

Maturitu získal v Brne. Absolvoval Vojenskú technickú akadémiu tiež v Brne v špecializácii rakety. Po štúdiách nastúpil ako civilný zamestnanec do n. p. Konštrukta Trenčín. Tento výskumný ústav bol zameraný na špeciálnu techniku. V polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia z vlastnej iniciatívy vstúpil so svojou vývojovou skupinou do aktívnej spolupráce s n. p. Chirana Stará Turá, so skupinou vývoja ventilátorov, prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc (UVP), tzv. prístrojov pre umelé dýchanie. V tomto období získal vedecký titul kandidát technických vied, CSc.

Výsledky z obdobia tejto spolupráce mali zásadný vplyv na kvalitu novovyrábaného sortimentu n. p. Chirana Stará Turá. Boli to prístroje radu Chirolog, predovšetkým Chirolog 1, prístroj originálneho riešenia pre UVP dospelých, riadený pneumologickými prvkami, predstaviteľ až legendárnej spoľahlivosti. Prístrojov tohto typu bolo vyrobených viac ako 25 tisíc kusov!!! V neskoršom období z viacero takto vzniknutých projektov je treba spomenúť napr. EDAM, elektronický prístroj pre UVP dospelých pre dlhodobé aplikácie, odvodený zo špeciálneho projektu ODA. Osvedčená základná koncepcia tohto typu prístroja, asi z r. 1977 je tak nadčasová, že i po viac ako tridsiatich rokoch ju plne využíva súčasný výrobca segmentu elektronických dlhodobých ventilátorov! Osobitú zmienku si zaslúži Brychtom vedená technická časť výskumu tzv. vysokofrekvenčnej UVP (ešte v podmienkach ČSSR), do ktorej boli zapojené vývojové skupiny z oboch spomínaných podnikov. Výsledky výskumu priniesli o. i. aj objav expulzného efektu (cielenej očisty bronchiálneho stromu), umožnili napr. kompjúterové fyzikálno-matematické modelovanie činnosti pľúc a z toho plynúce nové poznania. Všetky tu uvedené projekty vznikli z bezhraničnej invencie a presadzovania sa Ondřeja Brychtu, vedca a technika pracujúceho trvale s nadpriemerným nasadením. Práca mu bola viac ako koníček. Každého zaujal svojou charizmou. Bol autorom a spoluautorom viac desiatok čs. patentov.

Ondřej Brychta je pochovaný v Brne.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011 | Aktualizácia: 5.10.2021
Nastavenia cookies