Uher Miloš

Miloš Uher (22.7.1914 Lubina- 27.2.1945 Cetuna), partizánsky veliteľ, vlastenec.

Narodil sa v rodine chudobného dedinského kováča. Pracoval v otcovej kováčni. Tu získal dobrú fyzickú kondíciu, ktorú neskôr v horách využil. Po základnej vojenskej službe chcel byť pohraničníkom, žiadosť mu zamietli. R. 1939 mobilizoval a zúčastnil sa pohraničnej vojny proti Poľsku. Neskôr, už ako civil, sa dvakrát pokúsil opustiť Slovensko, no s neúspechom. Po návrate z väzenia sa zamestnal  ako robotník u Micheru na Starej Turej a v Taušovej továrni na Myjave. Hneď po vyhlásení Slovenského národného povstania zorganizoval partizánsky oddiel Hurban a stal sa jeho veliteľom. Využil tak svoje vodcovské sklony, prirodzenú autoritu a schopnosť rýchleho rozhodovania sa v zložitých situáciách. Oddiel Hurban 1.9.1944 sa spojil s oddielom Medvedeva, čím sa vytvorila silná bojaschopná skupina. V lesoch Bielych Karpát a okolí vyvíjal pozoruhodné bojové aktivity. Zahynul v známom  neľútostnom a nerovnom cetunskom boji. Miloš Uher, kapitán in memoriam bol vyznamenaný in memoriam Radom SNP I. triedy (1945), Radom Červenej hviezdy (1969) a Štefánikovým radom 4. stupňa 8. mája 1992.

Je pochovaný so svojimi spolubojovníkmi na vrchu Roh pri Lubine.

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies