Royová Mária

1858 - 1924)

Mária Royová sa narodila 26. novembra 1858 ako najstaršia dcéra Augusta Roya, ev. farára staroturianskeho a matky Františky, rodenej Holuby. Mala 4 súrodencov.
Svoje detstvo prežila v národne uvedomelej rodine. Už od najútlejšieho detstva tvorila rozprávky a povesti. Márii nedovolil jej otec navštevovať cirkevnú školu pre vysoký vek tamojšieho učiteľa a preto sa jej učiteľmi stali otcovi kapláni. Neskôr ju ujec Daniel Minich vzal do Modry, kde navštevovala jeden rok nemeckú meštianku, ktorá v tom čase mala zvučné meno. Okrem povestí a rozprávok Mária Royová skladala na klavíri nielen krásne skladby chrámové, ale aj vojenské pochody, hymnické piesne, krakoviaky a iné piesne. V roku 1906 bol vydaný spevník "Piesne sionské", ktoré obsahovali 310 piesní, z toho 160 pôvodných. 112 piesní s originálnymi nápevmi zložila Mária, ďalej zložila asi 117 textov duchovných piesní a 105 textov preložila. Tieto piesne boli v duchovnej piesňovej tvorbe prvými prácami, vytvorenými slovenskou ženou. Spolu so sestrou Kristínou sa zapísala do povedomia podjavorinského ľudu i svojou priekopníckou charitatívnou prácou. Koncom minulého storočia sa začali starať o opustené deti tzv. hauzírerov, t. j. ľudí, čo chodili za podomovým obchodom po vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Neskôr sa z tohto útulku vyvinul sirotinec, zvaný Chalúpka, na ktorý zozbierali prostriedky medzi drobným ľudom. Sestry tam opatrovali i s dobrovoľnými pracovníčkami priemerne 30 - 40 detí. Útulňa pre deti, Chalúpka pre siroty - to ešte nebolo všetko, čo túžili sestry Royové vytvoriť. 12. mája 1912 bola slávnostne otvorená malá nemocnica, postavená z milodarov.
Zomrela 25. februára 1924 a je pochovaná na staroturianskom cintoríne pri hroboch svojich rodičov.
V roku 1969 bola na rodnom dome sestier Royových - na ev.a.v. fare odhalená pamätná tabuľa.

Staroturanský spravodajca marec 1994, str.8

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007
Nastavenia cookies