Hargaš Ivan

Ivan Hargaš ( 27.11.1922 Dolné Srnie - 30.6.2004 Stará Turá), pedagóg, riaditeľ, inšpektor. Manželka Ľudmila, rod. Roháčková, syn Bohuslav.

Absolvoval Štátnu slovenskú učiteľskú akadémiu v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil v Stropkove, v Gelnici, vo Vyšnom Medzeve, v rodnej obci, v Lubine – Podkozinciach a U Kľačkov. Od r. 1954 pôsobil na Starej Turej ako učiteľ, zástupca riaditeľa. Má osobné zásluhy na vybudovaní 1. Základnej (pavilónovej) školy v Starej Turej na Komenského ulici s triedou pre odborné vyučovanie anglického jazyka (r. 1962), na ktorej bol riaditeľom. Neskôr viac rokov vykonával funkciu okresného školského inšpektora v Novom Meste n. Váhom a  v Trenčíne. Dňa 18.4.1963 prežil ťažkú autohaváriu na služobnej ceste pri zabezpečovaní výstavby novej školy.

Bol všeobecne uznávaný a obľúbený. Bol výborný pedagóg s pozorným ľudským prístupom ku každému človeku. Svojím citom i taktom zvládol i najchúlostivejšie situácie. Za svoju prácu obdržal viaceré vyznamenania. Na dôchodku študoval archívy, venoval sa miestnej histórii, zveľaďoval Mestské múzeum a prispieval do miestneho časopisu.

Ivan Hargaš je pochovaný na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) v Starej Turej.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies