Štefunko Fraňo

Fraňo Štefunko (4.8.1903 Vlčkovce - 6.4.1974 Martin), sochár, pedagóg.

Prvé poučenie o sochárstve dostal r. 1922 od sochára Jána Koniarka (1878 - 1952), o. i. autora pomníka A.Bernoláka v Trnave (1937). V r. 1922 - 24 sa učil rezbárstvu v Štátnej učebnej dielni na spracovanie dreva (Rezbárska škola) v Starej Turej. R. 1930 absolvoval štúdium na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Od r. 1932 pôsobil v Martine, vyučoval v Ústave pre zveľaďovanie živností, neskôr slobodný umelec, od r. 1949 pedagóg a profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Fraňo Štefunko bol účastníkom Slovenského národného povstania a členom Revolučného národného výboru v Martine. Jeho programový realizmus našiel plné výrazové rozvinutie v jeho portrétnej komornej a najmä pomníkovej tvorbe po r. 1945. Zanechal bohaté pomníkové diela (pomáhali klásť tiež základy monumentalistiskej tvorbe na Slovensku), plakety, medaily. Veľa publikoval, bol autorom viacero kníh. Bol členom tvorivej skupiny Život. Za svoje dielo obdržal vyznamenania: Nositeľ Ceny C. Majerníka, Rad práce, menovaný zaslúžilým a národným umelcom.

Na Starej Turej má tiež svoje dielo. Je ním skulptúra umiestnená na Pamätníku padlých v 1. svetovej vojne, ktorý bol odhalený r. 1934.

Fraňo Štefunko zomrel a je pochovaný v Martine.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies