Neumann Daniel

Daniel Neumann (8.5.1831 Nové Mesto nad Váhom – 13.12.1909 Modra), patril k štúrovskej generácii, bol prvý učiteľ na novozriadenej cirkevnej evanjelickej škole na Papradi. Otec Jozef, matka Katarína, rod. Szelencseyová, mal troch bratov a dve sestry. Manželka Anna, rod. Roháčková, spolu vychovali päť dcér a dvoch synov (Kamila, Mária, Jaroslav...). Neumannovci boli rodinne spriaznení s Jurkovičovcami, Hurbanovcami, Šulekovcami, Holubyovcami, Royovcami a Štefánikovcami.

Narodil sa v rodine zlatníka. V rodisku prežil svoje detstvo. Tu bol jeho prvým učiteľom Samuel Jurkovič. Študoval tri roky na gymnáziu v Modre. V tomto období na Myjave dostal sa do víru Slovenského povstania v roku 1848. V štúdiách pokračoval v Prešove, potom bol notársky pomocník na viacero miestach, ako na Starej Turej, Turej Lúke, na Myjave.

Dňa 26. novembra 1853 nastupuje na pozvanie staroturianskeho cirkevného zboru za učiteľa do tamojšej novovybudovanej evanjelickej školy na Papradi, kde sa i oženil r. 1859. Od toho času učiteľský úrad zastával nepretržite až do septembra 1904, teda 51 rokov, na Starej Turej však len do r. 1863.

Podľa jeho pamätí bolo na Papradi všetko vo veľmi primitívnom stave. Namiesto lavíc len obyčajné dlhé z dvoch dosiek zbité stoly, vedľa nich okresané brvná so štyrmi nohami, na ktorých sa sedelo. V miestnostiach udupaná hlina, nebol záchod, ani dvor, bývalo veľa žiactva. Za takýchto pomerov trvalo dlho, než sa škola vybavila primeraným zariadením. Plat učiteľa bol mizerný. Školský rok trval od októbra do prvej májovej nedele.

Koncom augusta r. 1863 povolali nášho učiteľa do cirkvi modranskej do novovybudovanej evanjelickej školy v časti Kráľová. S jeho príchodom nastali zboru časy duchovného osvieženia. Tu učiteľské podmienky boli o niečo iné. Bolo tu menej žiakov, po rozdelení vyučovalo sa na dve skupiny, vyučoval dopoludnia, ako aj popoludní. Okrem týchto povinností na požiadanie a so súhlasom slúžil tiež ranné služby Božie v jesenných a zimných mesiacoch. Časom sa rozšírili aj na nešpory. Bol kantorom cirkevného zboru, zostavil jeho kroniku. Počas jeho pôsobenia bol položený základný kameň evanjelického chrámu v Kráľovej v r. 1868. Po siedmich rokoch bol chrám dostavaný a posvätený. Syn Jaroslav stal sa jeho nástupcom, učiteľom a v jednej osobe i kantorom v Kráľovej.

Daniel Neumann je pochovaný na miestnom cintoríne v Kráľovej. Miestni cirkevníci z vďačnosti mu postavili náhrobný kameň.

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies