Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa – Hospodársky pavilón ZŠ Ul. Komenského

Realizácia rekonštrukčných prác: „Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa – Hospodársky pavilón ZŠ Ul. Komenského Stará Turá“ bola zabezpečovaná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní formou verejnej súťaže a následne elektronickou aukciou. Celý tento výberový proces bol ukončený podpísaním zmluvy so stavebnou firmou Stavokomplet s.r.o. Stará Turá dňa 13.09. 2011. Následne boli zahájené stavebné práce na zateplení. Termín realizácie 3 mesiace od podpisu zmluvy bol dodržaný napriek tomu, že časť fasádnych prác bola vykonávaná  už v zimných mesiacoch. V súčasnom období prebieha ešte realizácia dodatočne požadovaných prác (oprava rampy), ktorá sa uskutočňuje v závislosti od počasia. Rekonštrukčné práce na Hospodárskom pavilóne sú financované z rozpočtu mesta Stará Turá v plnom rozsahu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú finančnú čiastku 54 209,69 € vrátane dodatočne požadovaných prác.   

Spracovalo: odd. výstavby, ÚP a ŽP

Nastavenia cookies