Menu

Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb

Spoločnosť T E C H N O T U R  s. r. o.
Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie
na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorovPopis priestorov :
Jedná sa o priestory v Dome služieb Ul. SNP 260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na prízemí objektu o celkovej výmere 4,8 m2.

Termín pre prihlášky : 
29. marec 2010, do 15.00 hod.


V uvedenom termíne musia byť žiadosti doručené na vyššie uvedenú adresu. K žiadostiam doručeným neskôr sa nebude prihliadať.
Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2016, 0905 / 390397, e-mail: technotur@stonline.sk.


Na obálku napíšte „Dom služieb – podnájom prízemie“ !
 

Technotur s.r.o., Publikované: 22.3.2010