Uznesenie č.22 - XXVIII/2021 - petícia za úplné zrušenie akéhokoľvek prevádz. času pre prevádzkarne pohostinských a reštauračných služieb v časti územ. obvodu mesta St. Turá tvoreného ul. Kozmonautov

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2021 | Aktualizácia: 15.12.2021
Nastavenia cookies